The search found 246 results in 0.016 seconds.

Sökresultat

  Samtalskväll: Från Förintelsen till Borås

  En samtalskväll om minnen, föremål och berättelser. Inspelat 2021-12-01 på Textilmuseet i Borås. Kläder, skor och textila föremål med anknytning till Förintelsen är sällsynta. Me...

  Panelsamtal: Hur ska vi förstå antisemitism i Sverige idag?

  Antisemitism / Föreläsning/Samtal

  Välkommen till ett panelsamtal som syftar till att bidra till en samlad bild av hur man ska förstå antisemitismen i Sverige idag, utifrån forskningsunderlag och kunskapsläge, sam...

  Seminarium: Historisk rättvisa

  Föreläsning/Samtal

  Vilka är de bärande tankarna bakom historisk rättvisa? Kan historisk rättvisa uppnås, och i så fall hur? Efter andra världskrigets slut har regeringar i många länder initierat ol...

  Minnen och föremål - Tre berättelser från Förintelsen

  Förintelsen / Föreläsning/Samtal

  Samtalskväll inspelad den 29 september 2021. Till Forum för levande historia kommer nu en strid ström av föremål från personer som överlevt Förintelsen, eller vars anhöriga gjort...

  Seminarium om rapporten Antisemitism i Sverige

  Antisemitism / Föreläsning/Samtal

  Antisemitiska attityder och föreställningar minskar i samhället. En lägre andel än tidigare instämmer i antisemitiska påståenden. Det visar en ny kartläggning från Forum för leva...

  Frukostseminarium: Antiziganism i historien och idag

  Antiziganism / Föreläsning/Samtal

  Hur kan kunskap om diskrimineringen mot romer i historien bidra till och vara en viktig utgångspunkt för arbetet med att förbättra situationen för romer i dag?Den 12 maj 2021 arr...

  Hur arbetar offentlig sektor mot rasism? (teckenspråkstolkad)

  Rasism / Föreläsning/Samtal

  Svenska myndigheter och kommuner möter varje år miljontals invånare. Alla har rätt att få ett likvärdigt och bra bemötande – oavsett exempelvis var vi bor, vad vi tror eller vilk...

  Hur arbetar offentlig sektor mot rasism?

  Rasism / Föreläsning/Samtal

  Svenska myndigheter och kommuner möter varje år miljontals invånare. Alla har rätt att få ett likvärdigt och bra bemötande – oavsett exempelvis var vi bor, vad vi tror eller vilk...

  Abdulla al-Khateeb, mottagare av Per Anger-priset 2016

  Mänskliga rättigheter / Per Anger-priset / Kortfilm

  Abdullah al-Khateeb tilldelades Per Anger-priset 2016 för hans modiga kamp för de mänskliga rättigheterna och för den humanitära rätten i Syrien. Mitt i ett pågående krig och i s...

  Frukostseminarium: Rasism mot samer i historien och idag

  Rasism / Föreläsning/Samtal

  Det finns en nationell självbild i Sverige om att samers utsatthet hör till historien. Denna självbild utmanas dock allt oftare både inom kultur och politik såväl som inom forskn...

Sidor