Polen och östra Europa


I det av Nazityskland anneckterade Polen utsattes judarna för en mycket brutal ockupationspolitik. Hårda anti-judiska lagar infördes, på kort tid förlorade judarna alla sina medborgerliga rättigheter och blev fråntagna allt de ägde. De tvångsförflyttades och isolerades i ghetton, varifrån de senare deporterades till förintelselägren. De polska judarna var de första som tvingades bära Davidsstjärnan på sina kläder.

I samband med det tyska anfallet mot Sovjetunionen sommaren 1941 ockuperades även de baltiska länderna, Estland, Lettland och Litauen. I baltstaterna sköts ett stor del av den judiska befolkningen av tyska Einsatzgruppen, som hade fått order att avrätta judar och kommunister i dessa länder. Ofta koncentrerades judarna först i olika ghetton, varifrån de senare hämtades och avrättades i massskjutningar. En mindre del av den judiska befolkningen i baltstaterna deporterades till förintelselägren och till arbetsläger i Tyskland.

Bulgarien, Rumänien och Ungern var allierade med Tyskland och anti-judiska lagar infördes i alla tre länderna. Den rumänska regeringen var starkt antisemitisk, men vägrade av politiska skäl att deportera landets judar till förintelselägren. Över hälften av Rumäniens judar mördades istället av rumänska insatsstyrkor och tyska Einsatzgruppen.

I Ungern förblev judarna i fysisk säkerhet fram till mars 1944, då landet ockuperades av Tyskland. Under våren 1944 deporterades närmare hälften av Ungerns judar till koncentrations- och förintelseläger i Auschwitz-Birkenau.

I Bulgarien vägrade regeringen att deportera sin judiska befolkning, som därför överlevde kriget och Förintelsen. Däremot deporterades judar från områdena Trakien och Makedonien, som kom under bulgarisk kontroll under krigsåren.

Texterna i Fakta om Förintelsen är skrivna av fil dr. Ingela Karlsson 2008-2009, uppdaterade/redigerade 2010-2011.


REFERENSER

Yehuda Bauer,(2001), A History of The Holocaust. New York.

Friedemann Bedürftig (2007), Tredje riket från uppgång till fall. Stockholm.

Janrense Boonstra, Hans Jansen & Joke Kniesmeyer (1991), Antisemitismen. En historisk skildring i ord och bild. Stockholm.

Joseph Borkin (1978), Hitler & IG Farben. En skildring av alliansen mellan den tyska krigsmakten och den multinationella kemijätten. Stockholm.

Stéphande Bruchfeld & Paul A. Levine (1998), …om detta må ni berätta... En bok om Förintelsen i Europa 1933–1945. Forum för levande historia, Stockholm.

Stéphane Bruchfeld, ”Rikskristallnatten” i historien. Tal vid minnesstund den 9 november 2006 arrangerad av Svenska kommittén mot antisemitism.

Bjarte Bruland (1995), Forsøket på å tilintetgjøre de norske jødene. Hovedoppgave i historie, universitetet i Bergen.

Lucy S. Dawidowics (1990), The War against the Jews 1933–1945. Suffolk.

Deborah Dwork & Robert Jan von Pelt (2003), Holocaust. A history. New York.

Saul Friedländer (2011), Förföljelsens år 1933–39. Tredje riket och judarna, del I. Stockholm.

Saul Friedländer (2011), Utrotningens år 1939–45. Tredje riket och judarna, del II. Stockholm.

Peter Hayes (1987), Industry and ideology. IG Farben in the Nazi era. Cambridge.

Magnus Hermansson-Adler & Christer Mattsson (2009), Till Förintelsens minnesplatser i Polen – En resehandledning med syfte att vägleda och inspirera. Forum för levande historia, Stockholm.

Raul Hillberg (1963), Hur de europeiska judarna förintades. Stockholm.

Stig Jonasson (1990), Nazismen i dokument. Stockholm.

Ian Kershaw (2008), Hitler. En biografi. Stockholm.

Hans Kirchoff (2005), Et menneske uden pas er ikke noget menneske. Odense.

Leo Kramár (2000), Rasismens ideologer. Från Gobineau till Hitler. Stockholm.

Hans Lindberg (1973), Svensk flyktingpolitik under internationellt tryck 1936–1941. Stockholm.

Ingrid Lomfors (1996), Förlorad barndom – återvunnet liv. De judiska flyktingbarnen från Nazityskland. Göteborg.

Thomas Magnusson & Jörgen Weibull (1986), Tragedins andra del, Bonniers världshistoria del 17. Stockholm.

Sven Nordlund (2009), Affärer som vanligt. Ariseringen i Sverige 1933–1945. Lund.

 Norges Offentlige Utredninger 1997:22, Inndragning av jødisk eiendom i Norge under den 2. verdenskrig. Oslo.

Kristian Ottosen (1989), Natt og tåke. Historien om Natzweiler-fangene. Oslo.

Kristian Ottosen (1995), Kvinneleiren. Historien om Ravensbrück-fangene. Oslo.

Kristian Ottosen (1995) Nordmenn i fangenskap 1940–1945. Oslo.

Laurence Rees (2007), Auschwitz. Den slutgiltiga lösningen. Stockholm.

Cesare Salmaggi & Alfredo Pallavisini (1986), Andra världskriget dag för dag på alla fronter. Stockholm.

Ben Shephard (2005), Befrielsen av Bergen-Belsen. Lund.

William L. Shirer (1998), Det Tredje rikets uppgång och fall. Det nazistiska Tysklands historia. Stockholm.

Hans Sode-Madsen (2003), ”Theresienstadt og de danske jøder” i I Hitler-Tysklands skygge. Dramaet om de danske jøder 1933–1945, red. Hans Sode-Madsen. Aschehoug.

Hans Sode-Madsen (2005), Reddet fra Hitlers helvede. Danmark og De Hvide Busser 1941–1945. Aschehoug.

Ingvar Svanberg & Mattias Tydén (2005), Sverige och Förintelsen. Debatt och dokument om Europas judar 1933–1945. Stockholm.