Protester och förhindrande insatser

I slutet av juni krävde flera internationella auktoriteter såsom påven, den amerikanske presidenten Franklin Roosevelt och Sveriges kung Gustaf V ett omedelbart stopp av deportationerna. Den ungerske riksföreståndaren Mikós Horthy deklarerade i mitten av juli att deportationerna skulle upphöra, men trots det deporterades ytterligare 50 000 judar.

Sveriges ambassad med Raoul Wallenberg och Per Anger i spetsen utfärdade i likhet med beskickningarna från Schweiz, Vatikanstaten, Portugal och Spanien så kallade ”skyddspass” som gjorde att cirka 25 000 judar i det internationella gettot i Budapest hindrades från att deporteras. Wallenberg och hans medarbetare arbetade aktivt för att förhindra deportationer och tusentals judar anser att de har honom att tacka för sina liv. Den ungerska juden och advokaten Rudolf Kasztner mutade ledande nazister och kunde därmed rädda cirka 1 700 judar via en tågtransport till Schweiz. 

Texterna om Folkmordspolitik i Ungern är skrivna av fil.dr. Anders Blomqvist och senast uppdaterade 27 augusti 2015

Källor och litteratur

Bársony, János and Ágnes Daróczi (eds), Pharrajimos: The Fate of the Roma During the Holocaust, New York 2008.

Braham, Randolph, The Politics of Genocide: The Holocaust in Hungary, Detroit 2000.

Vági, Zoltán, László Csősz och Gábor Kádár, The Holocaust in Hungary: Evolution of a Genocide, Lanham 2013.

Vidare läsning och fördjupning

För vidare läsning och fördjupning se exempelvis:

Blomqvist, Anders E. B., Economic Nationalizing in the Ethnic Borderlands of Hungary and Romania. Inclusion, Exclusion and Annihilation in Szatmár/Satu-Mare 1867–1944, avh., Stockholm 2014, se e-bok (su.diva-portal.org/smash/get/diva2:753257/FULLTEXT01.pdf)

Palosuo, Laura, Yellow Stars and Trouser Inspections. Jewish Testimonies from Hungary 1920-1945, avh., Uppsala 2008, se e-bok: urn:nbn:se:uu:diva-8482