Antiziganism då och nu

Den diskriminering, förtryck och förakt som många romer vittnar om som en del av vardagen, har en lång historia. Många romer har bittra erfarenheter av att ha blivit bortjagade från sina boplatser bara på grund av sin etniska tillhörighet. Romer och resande har utsatts för kränkningar och förföljelse även här i Sverige. Inte minst i samband med rasbiologins kategoriseringar av oönskade grupper under 1900-talet.

Nazisternas terror under andra världskriget utgjorde kulmen för förtrycket. I folkmordet på romer mördades 200 000 - 500 000 romer men mörkertalet är fortfarande stort. 

Trots en historia fylld av diskriminering och trakasserier betraktas antiziganism fortfarande som rumsren i många samhällen. Antiziganism handlar inte om romernas faktiska egenskaper utan om majoritetssamhällets fördomar. Runt om Europa förvägras romer rättigheter som är självklara för majoritetssamhället. Det handlar om rätten till skolgång, arbete, bostäder och sjukvård. Men också rätten till att bli betraktade som fullvärdiga medborgare i omvärldens ögon. Och även i Sverige avslöjas i våra dagar olaglig registrering av romer.

Källa: Forum för levande historia

Läs också: