Filmer med samtalsövningar

Filmerna visar situationer som aktualiserar frågor om rasism. Filmerna bygger på verkliga händelser. Till varje film finns samtalsövningar att använda för vidare diskussion.