Kan vi prata om rasism?

Fortbildning för offentligt anställda

Forum för levande historia genomför på uppdrag av regeringen en utbildningsinsats om rasism för yrkesgrupper inom offentlig sektor. Målgruppen är anställda inom myndighet, region och kommun (dock ej anställda inom utbildningsområdet, för vilka vi istället erbjuder andra fortbildningar).

De som hittills har tagit del av fortbildningen har exempelvis varit poliser, soci­alsekreterare, åklagare och kommunanställda inom olika förvaltningar.

Fortbildningens innehåll och upplägg

Fortbildningen ger olika perspektiv på rasism och intolerans genom att belysa rasismens historiska bakgrund, vilka konsekvenser den har fått och hur den påverkar samhället i dag.

Under fortbildningen varvas kunskapspass med dialog och samtalsövningar och kan anpassas till deltagarnas yrkesvardag. Fortbildning­en kan vara en lämplig start för att identifiera utvecklingsbehov i den egna verksamheten eller ingå som en del i ett redan pågående arbete och rekommenderas som heldagsfortbildning.

Minsta antal deltagare per fortbildningstillfälle är 15 per­soner. Forum för levande historia står för samtliga kostnader avseende utbildare och ni står för lokal, eventuell kost vid fortbildningstillfället och samordning av deltagare.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande covid-19 och anpassar fortbildningarna utifrån rådande läge. Fortbildningarna hålls även digitalt.

Anmälan

Hösten 2021 är fullbokad. Länk till intresseanmälan för fortbildning våren 2022 kommer att publiceras på denna sida under hösten.

Frågor

Vid frågor är ni välkomna att kontakta oss via mejl till fortbildning@levandehistoria.se.