Fortbildning för offentligt anställda

Kan vi prata om rasism? En fortbildning för offentligt anställda om rasism och intolerans i historien och idag.

Offentligt anställda har i uppdrag att agera som företrädare för alla människors lika värde och rättigheter. I yrkesrollen möter de utmaningar som har med rasism, intolerans och diskriminering att göra. Vilka dilemman eller utmaningar kopplade till rasism möter du i din yrkesvardag? Hur kan du bemöta rasism och intolerans i din professionella roll?

För att stärka offentligt anställda i dessa frågor har Forum för levande historia, på uppdrag av regeringen, tagit fram fortbildningen Kan vi prata om rasism?

Fortbildningen ger olika perspektiv på rasism och intolerans genom att belysa rasismens historiska bakgrund, hur rasismen har växt fram, vilka konsekvenser den har fått och hur den påverkar samhället idag. Kunskapspass varvas med dialog och samtalsövningar utifrån offentligt anställdas yrkesvardag. Fortbildningen kan vara en lämplig start för att inom den egna verksamheten identifiera problem och utvecklingsbehov. 

Forum för levande historia står för kostnaden för utbildare, du står för kostnad för lokal på din ort och eventuella kostnader för fika/lunch till deltagarna.

Anmäl intresse för att boka fortbildning här

Läs mer om fortbildningen