Kan vi prata om rasism?

Fortbildning för anställda i offentlig sektor

Är ni en grupp på din arbetsplats som vill ha mer kunskap om rasism?

Forum för levande historia genomför på uppdrag av regeringen fortbildningar om rasism och likvärdigt bemötande för yrkesgrupper inom offentlig sektor. Fortbildningen vänder sig till anställda inom myndighet, region och kommun (dock ej anställda inom utbildningsområdet, för vilka vi erbjuder andra fortbildningar).

Exempel på yrkesgrupper som tagit del av fortbildningen är poliser, soci­alsekreterare, åklagare och kommunanställda inom olika förvaltningar.

Innehåll och upplägg

Fortbildningen ger olika perspektiv på rasism och intolerans genom att belysa rasismens historiska bakgrund, vilka konsekvenser den har fått och hur den påverkar samhället i dag.

Fokus läggs på ansvaret att som offentliganställd arbeta mot rasism och för invånares rätt till likvärdigt bemötande i mötet med offentlig verksamhet.

Under fortbildningen varvas kunskapspass med dialog och samtalsövningar. Fortbildningen kan anpassas till deltagarnas yrkesvardag.

För att fortbildning­en ska leda till långsiktiga verksamhetseffekter är det eftersträvansvärt att den ingår i ett arbete för verksamhetsutveckling, samt att chef eller ansvarig för detta deltar vid fortbildningen. 

Fortbildningen hålls under en halvdag eller heldag. Minsta antal deltagare per fortbildningstillfälle är 20 per­soner. Forum för levande historia står för samtliga kostnader avseende utbildare och ni står för lokal, eventuell kost vid fortbildningstillfället och samordning av deltagare.

Anmälan

Våra fortbildningar är efterfrågade. Hösten är fullbokad men boka gärna redan nu fortbildning för 2023.

Intresseanmälan för fortbildning 2023 görs här

Intresseanmälningar där det finns en tydlig koppling till ett arbete för verksamhetsutveckling prioriteras.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta oss via mejl till fortbildning@levandehistoria.se.