Kan vi prata om rasism?

Fortbildning för offentliganställda

Forum för levande historia genomför på uppdrag av regeringen en utbildningsinsats om rasism för yrkesgrupper inom offentlig sektor. Målgruppen är mer specifikt anställda inom myndighet, region och kommun (dock ej anställda inom utbildningsområdet, för vilka vi istället erbjuder andra fortbildningar).

De som hittills har tagit del av fortbildningen har exempelvis varit poliser, soci­alsekreterare, åklagare och kommunanställda inom olika förvaltningar.

Fortbildningens innehåll och upplägg

Fortbildningen ger olika perspektiv på rasism och intolerans genom att belysa rasismens historiska bakgrund, vilka konsekvenser den har fått och hur den påverkar samhället i dag.

Under fortbildningen varvas kunskapspass med dialog och samtalsövningar och kan anpassas till deltagarnas yrkesvardag. Fortbildning­en kan vara en lämplig start för att identifiera utvecklingsbehov i den egna verksamheten eller ingå som en del i ett redan pågående arbete och rekommenderas som heldagsfortbildning.

Minsta antal deltagare per fortbildningstillfälle är 15 per­soner. Forum för levande historia står för samtliga kostnader avseende utbildare och ni står för lokal, eventuell kost vid fortbildningstillfället och samordning av deltagare.

Anmälan

Hösten 2020 är fullbokad. I oktober 2020 öppnas möjligheten att lämna in intresseanmälan gällande fortbildning under 2021. Då kommer en länk för intresseanmälan finnas på denna sida.

Frågor

Vid frågor är ni välkomna att kontakta oss via mejl till fortbildning@levandehistoria.se.