Fortbildning för offentligt anställda

Under 2017-2018 erbjöds fortbildningen Kan vi prata om rasism? En fortbildning för offentligt anställda om rasism och intolerans i historien och i dag. Drygt 2 500 offentligt anställda från kommuner och myndigheter har deltagit i utbildningen.

Under hösten 2019 kommer en webbfortbildning som delvis bygger på samma material att lanseras.