Rasbiologi


Inledning

Hur berättar man bäst en sådan här djupt obehaglig historia, som författaren Edwin Black beskrivit som ”kriget mot de svaga”? Det är detta krig vi ser när vi fördjupar oss i den så kallade rasbiologins eller eugenikens historia – en rädsla för de psykiskt sjuka och funktionsnedsatta eller bara fattiga människor, som ses som ett hot mot det goda samhället. Det vi kallar rasbiologi blir med vår tids ögon en märklig blandning av naturvetenskap och fördomar, för att inte säga förakt.

Historien om rasbiologin handlar ytterst om vad vi menar med demokrati och med idén om allas lika värde och rättigheter. För var kommer då nutidens ”dagsljusidéer” om demokrati och mänskliga rättigheter ifrån? Hur självklara är de? När det för bara några decennier sedan ansågs korrekt att städa undan (eller ”skära av”) dem som var i störst behov av stöd och hjälp?

Rasbiologin handlar i hög grad om hur en ”ordning”, en abstrakt idé om ”gott folkmaterial” och ”degenerationsfaror”, pressas på vanliga människor uppifrån. Och ofta på just dem som hade små möjligheter att försvara sig mot överhetens godtycke. Finns det en utmaning här, så handlar den inte så mycket om att peka ut skurkar i det förflutna. Det handlar mer om att vi ska få syn på vårt eget sätt att sortera människor och fundera över vetenskapens roll i formandet av vår människosyn.

För skolor

Klassrumsmaterialet (O)mänskligt som handlar om rasbiologi håller på att arbetas om och har därför tillfälligt tagits bort från vår webbplats. Det nya materialet förväntas vara publicerat igen i slutet av juni 2022. 


Fördjupningstexterna är skrivna 2010 av författaren och journalisten Ola Larsmo.