Poddserie: Prata rasism

Forskares olika perspektiv på rasism

Var kommer fördomar ifrån? Sitter rasism i en människas huvud eller i samhällets strukturer? I vår podcast Prata rasism hör du fem forskares olika och ibland motstridiga perspektiv.

Lyssna för att bredda din kunskap och utmana dina egna ståndpunkter. För ju mer vi vet om rasism, desto bättre blir vi på att prata om den. 


Lyssna på podden

Du hittar podden i iTunes och i de flesta appar för poddlyssning. På den här sidan har vi samlat tips och guider för hur du kan lyssna och prenumerera på olika sätt.

 • Statsvetaren Anders Hellström om begreppet rasism

  Begreppet "rasism" kan vara förvirrande då det ofta används på olika sätt av olika människor. När vi pratar om rasism finns därför risk för missförstånd för att vi helt enkelt inte pratar om samma sak.

  I poddavsnittet gör statsvetaren Anders Hellström ett försök att reda ut begreppet genom att inventera och beskriva olika slags rasismer så som de ofta diskuteras i samhällsvetenskaplig forskning.

  Lyssna på alla avsnitten här.

 • Historikern Lena Berggren om rasism då och nu

  Historikern Lena Berggren går igenom rasistiska ideologier genom historien. Från antikens Grekland – via Bibeln och Columbus – och fram till idag. Berggren resonerar också om varför kunskap inte nödvändigtvis motverkar rasism. Och om varför vi kan behöva acceptera att rasism alltid kommer att finnas, för att på så sätt kunna få ett samhälle med minsta möjliga rasism.

  Lena Berggren är docent i historia vid Umeå universitet.

 • Sociologen Carina Tigervall om vardagsrasism och utseende

  Ur ett sociologiskt perspektiv är rasismen strukturell och måste förstås på samhällsnivå. Tänker man den tanken vidare så är vi alla en del av samhällets strukturer och därmed alla i någon mån rasister. Det här resonerar sociologiforskaren Carina Tigervall om.

  Tigervall har bland annat tittat på adoptivbarns upplevelser av rasism, vilket visar hur mycket utseende betyder. För vid rasism mot adopterade kan faktorer som kultur och religion räknas bort – den enda anledningen som finns kvar till att de adopterade utsätts för rasism är utseende.

 • Socialpsykologen Nazar Akrami om var fördomar kommer ifrån

  Alla har vi fördomar om andra grupper än den egna. Det har visat sig på ett omedvetet plan även gälla personer som medvetet arbetar för att vara fördomsfria. Nazar Akrami forskar om kopplingen mellan personlighet och fördomar, och menar att vissa föds mer benägna att vara fördomsfulla än andra. Men Akrami säger också att det går att ändra negativa attityder.

  Nazar Akrami är docent i socialpsykologi vid Uppsala universitet.

 • Kulturgeografen Mekonnen Tesfahuney om kolonialism och slaveri som rasismens startpunkt

  Under kolonialismen blir rasism viktig för att legitimera slavhandel och ojämlikhet. Rasismen blir då en grundpelare i ett nytt kapitalistiskt system. Enligt postkoloniala teorier måste rasism och obalanserade maktstrukturer idag därför förstås som en del av vårt koloniala arv. Tesfahuney berättar också om hur en prästs goda intention att rädda Amerikas ursprungsbefolkning från slaveri istället bidrog till att göra afrikaner till handelsvara.

  Mekonnen Tesfahuney är docent i kulturgeografi vid Karlstads universitet.

 • Historiedidaktikern Maria Johansson om interkulturell historieundervisning

  Dagens historieundervisning i svenska skolor har ofta sin utgångspunkt i Sverige eller Europa. Det här ger visserligen elever en sammanhållen berättelse, men det finns också ett globalt perspektiv.

  Ibland är de enda möten mellan kulturer som tas upp i undervisning sådana som ledde till konflikter och krig. Det här ger en skev bild, och därför menar Maria Johansson att vi borde ha en interkulturell historieundervisning som ger andra perspektiv.

  Maria Johansson är historielärare och har en fil. lic. i historiedidaktik.