Definitioner av rasism

Rasism är ett begrepp som har haft olika betydelser i olika tider, och som även idag betyder olika saker för olika människor.

Inom forskningen finns många olika perspektiv på, och definitioner av, rasism. Vanligt förekommande uppfattningar är att det handlar om intolerans mot olika grupper på grund av etnicitet, hudfärg, kultur eller religion. 

Poddserie: forskares olika perspektiv på rasism

"Rasist - inte jag": En inventering av hur begreppet rasism definieras och används inom samhällsvetenskaplig forskning