Definitioner av rasism

Rasism är ett begrepp som har haft olika betydelser i olika tider. Under 1900-talets början fanns en utbredd uppfattning om att människor kunde delas in i olika "raser", och att vissa "raser" stod över andra. Idag är betydelsen av rasism allt mer komplex och betyder olika saker för olika människor.

Vanligt förekommande uppfattningar är att det handlar om intolerans mot olika grupper på grund av etnicitet, hudfärg, kultur eller religion. Inom forskningen finns många olika perspektiv på, och definitioner av, rasism.

Att det handlar om intolerans mot en grupp människor är dock gemensamt för de flesta vetenskapliga perspektiv och uppfattningar om rasism.

"Rasist - inte jag": En inventering av hur begreppet rasism definieras och används inom samhällsvetenskaplig forskning

Poddserie: forskares olika perspektiv på rasism