Mänskliga rättigheter

FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är okränkbar och odelbar. Det är ännu långt kvar innan alla människors mänskliga rättigheter respekteras i världen.

Länkar till material om Mänskliga rättigheter


Se mer material i materialbanken

Filmer om Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheterna på två minuter

Materialet Människorättskämpar - Introduktion

Seminarium: Moral courage from a micro- and macro perspective

Webbföreläsning: Folkrätt och mänskliga rättigheter

Se mer film i filmrummet