Om Per Anger-priset

Per Anger-priset är en internationell utmärkelse som instiftades 2004 av den svenska regeringen. Priset delas ut för att lyfta fram humanitära och demokratifrämjande insatser. Forum för levande historia har fått i uppdrag av regeringen att organisera allt arbete som rör priset.

Priset har fått sitt namn efter Per Anger som var sekreterare vid den svenska legationen i Budapest. Det var han som tog initiativet till det svenska arbetet att rädda så många människor som möjligt undan förföljelse och avrättningar i det nazistockuperade Ungern under andra världskriget.

Nomineringsorganisationer

Nomineringsorganisationerna är den svenska sektionen av Amnesty International, Civil Rights Defenders, Diakonia, Afrikagrupperna, IM - individuell människohjälpWe effectRädda barnenKvinna till Kvinna och Svenska kyrkan.

Jurymedlemmar

Johan von Schreeb Johan von Schreeb är kirurg och en av grundarna till den svenska sektionen av Läkare utan gränser. Han är docent vid Karolinska Institutet i Solna där han leder kunskapscentrum för katastrofmedicin. Han har sedan 25 år regelbundet arbetat i samtidens katastrofer. För sina humanitära insatser utsågs von Schreeb 2014 till Årets svensk.
 


Parul Sharma Parul Sharma är människorättsjurist med lång erfarenhet inom Corporate Social Responsibility (CSR), rankad i flera år som en av de mest inflytelserika CSR-experterna i Norden. Hon är chef för Greenpeace Sverige och har varit ordförande för svenska regeringens delegation för FN:s hållbarhetsmål; agenda 2030.

 

Carl Magnus Nesser Carl Magnus Nesser är rättschef vid Utrikesdepartementet. Han har tidigare varit chef för UD:s ministerkansli, ambassadör i Israel och ambassadör i Irak. Nesser har även tjänstgjort vid FN-representationen i New York, vid OSSE-delegationen i Wien och vid en advokatbyrå.

 

""Peter Anger är son till Per Anger och representerar familjen Anger i juryarbetet.