Svenska samlingar med vittnesmål

Här listas samlingar av vittnesmål från Förintelsens överlevande som finns på arkiv och hos organisationer.

Redan 1945 utförde Samarbetskommittén för Demokratiskt Uppbyggnadsarbete (SDU) intervjuer med Förintelsens överlevande som kom till Sverige.