Pedagogiskt material baserat på vittnesmål

Nedan har vi listat pedagogiskt material som baseras på vittnesmål från Förintelsen. Materialen är sorterade utifrån vilken organisation som publicerat dem.


Forum för levande historia

Vittnesmål med klassrumsövningar riktar sig främst till SO-lärare för årskurs 9 samt till gymnasielärare i historia, men materialet lämpar sig även för att jobba ämnesöverskridande, exempelvis i samhällskunskap, svenska och religion. Det innehåller färdiga lektionsupplägg på olika teman med övningar, filmklipp och lärarhandledning. 


SKMA (Svenska kommittén mot antisemitism)

Eternal Echoes är ett pedagogiskt interaktivt utbildningsmaterial om Förintelsen. Verktyget är framtaget för högstadiet och gymnasiet men kan med fördel användas även för vuxenutbildning. Genom filmade vittnesmål, artiklar som ger den historiska kontexten, diskussionsuppgifter, autentiska dokument och foton byggs kunskap upp om Förintelsen och andra världskriget. Elever utmanas även att samtala om och diskutera dagsaktuella händelser och frågor.


UR play

På utbildningsradions webbplats finns ett antal vittnesmål från Förintelsen där överlevande berättar om sina upplevelser. Inspelningarna genomfördes i samarbete med Föreningen Förintelsens Överlevande 2013.

Raoul Wallenberg Academy

I appen Story Keepers får elever möta tre överlevande, Alexander, Livia och Renate, som berättar om sina liv från en lycklig barndom till ofattbart mörker under Förintelsen. Efter eleven har lyssnat på vittnesmålen kommer hen själv få ställning för medmänsklighet och diskutera viktiga frågeställningar utifrån de tre gripande vittnesmålen. Eleven kommer vidare få reflektera över sitt eget civilkurage och hur hen själv kan agera för ett mer medmänskligt samhälle.

Story Keepers är utvecklat för att fånga och behålla elevernas intresse. Interaktiva övningar med film och ljud används att förstärka upplevelsen och öka förståelsen och empatin för människor som drabbats av Förintelsen. Materialet är tänkt för gymnasiet och är gratis för skolor.