Organisationer och institutioner som arbetar med vittnesmål i Sverige

Nedan listas de organisationer vi känner till som på olika sätt jobbar med frågor som rör vittnesmål från Förintelsens överlevande runt om i Sverige.


Föreningen Förintelsens Överlevande (FFÖ)

Beskrivning: Föreningens verksamhet riktar sig först och främst till skolungdomar. Genom medlemmars besök i skolorna får elever ta del av unika vittnesmål från de överlevande, lära sig att Förintelsens bakgrund finns i decenniers antisemitiska handlingar och antisemitisk propaganda som under 1900-talet resulterade i ett massmord på judar, romer och flera andra minoriteter.

Mer information om aktuella projekt och kontaktuppgifter hittar du här (öppnas i nytt fönster)


Göteborgs stad / projektet Levande historia

Beskrivning: Projektet Levande historia inom Göteborgs stad drar lärdom av historien, som kopplas till dagsaktuella frågor i Göteborg. Förintelsen och kommunistiska regimer står i fokus samt brott som begåtts eller begås mot mänskliga rättigheter i alla typer av politiska system.

Det löper en röd tråd från Förintelsen fram till dagens internationella system och regler för de mänskliga rättigheterna. Genom historien har oliktänkande, olika nationella minoritetsgrupper och HBTQ-personer utsatts för diskriminering och förföljelse.

Inom projektet har man samlat ett antal vittnesmål från överlevande från Förintelsen

Mer information (öppnas i nytt fönster)


Historiska museet

Beskrivning: Utställningen Speaking Memories – Förintelsens sista vittnen berättar om dem som var där. De med personliga minnen och erfarenheter från Förintelsen. De som överlevde. Genom porträtt och vittnesmål uppmärksammas de som så småningom hamnade i Sverige. 

Mer information om aktuella projekt och kontaktuppgifter (öppnas i nytt fönster)


Judisk kultur i Sverige

Beskrivning: Judisk kultur i Sverige är en oberoende, opolitisk och icke-konfessionell ideell organisation med syfte att initiera och genomföra kulturarrangemang som knyter an till det judiska kulturarvet och judiskt tänkande.

Mer information om aktuella projekt och kontaktuppgifter


Judiska församlingen i Göteborg

Beskrivning: Judiska Församlingen i Göteborg erbjuder skolor kostnadsfria föreläsningar med vittnesmål från Förintelsen.

Mer information om aktuella projekt och kontaktuppgifter (öppnas i nytt fönster)

Malmö museér

Beskrivning: Malmö museér har en utställning Välkommen till Sverige. I utställningen kan du se en av de bevarade vita bussarna som visas framför slottet Malmöhus. Du kan också besöka utställningen som belyser museet som flyktingförläggning. Där lyfts livsöden, fotografier och föremål från flyktingarna och de som hjälpte till.

Malmö Museer erbjuder gymnasie- och högstadieskolor pedagogiska program om de vita bussarna och människor på flykt med utgångspunkt från De vita bussarna.

Mer information om aktuella projekt och kontaktuppgifter

SKMA (svenska kommitten mot antisemitism)

Beskrivning: Svenska kommittén mot antisemitism, SKMA, är en religiöst och politiskt obunden organisation som har till syfte att motverka och sprida kunskap om antisemitism och andra former av rasism. SKMA erhåller inget kontinuerligt statligt eller kommunalt stöd, utom för enstaka utbildningssatsningar. Verksamheten finansieras huvudsakligen med frivilliga bidrag.

Sedan början av 1990-talet anordnar SKMA regelbundna utbildningar och kurser om antisemitism och andra former av rasism, liksom kring nazism och Förintelsen. I utbildningarna medverkar några av landets ledande forskare, experter och pedagoger inom området.

Mer information om aktuella projekt och kontaktuppgifter (öppnas i nytt fönster)


Zikaron

Beskrivning: Zikaron är en förening som för vidare historier från Förintelsens överlevande för att de inte ska glömmas bort.

Zikaron erbjuder gymnasie- och högstadieskolor kostnadsfria föreläsningar om Förintelsen från judiska ungdomar i 18–30 årsåldern. Detta är ett sätt att ta över från de överlevande som inte längre har möjlighet att gå ut i skolorna eftersom de tyvärr redan gått bort eller blivit för gamla. Föreläsarna tar sina släktingars historia och för den vidare genom känslomässiga och informativa föreläsningar.

Mer information om aktuella projekt och kontaktuppgifter (öppnas i nytt fönster)


Intervjuprojektet Överlevarna

Beskrivning: En podcast med ett hundratal samtal med de som överlevde Förintelsen. Startade hösten 2017 med syftet att intervjua alla överlevande som ännu inte berättat. Produceras av Bernt Hermele och Cato Lein. Består av djupintervjuer med de som överlevde Förintelsen.

Mer information om aktuella projekt och kontaktuppgifter (öppnas i nytt fönster)


Raoul Wallenberg Academy

Beskrivning: Är en politisk och religiöst oberoende insamlingsstiftelse som rustar unga att agera med civilkurage i Raoul Wallenbergs anda för ett medmänskligt samhälle fritt från rasism och främlingsfientlighet. Raoul Wallenberg Academy grundades år 2001 av bland andra Raoul Wallenbergs syster Nina Lagergren.

Mer information om aktuella projekt och kontaktuppgifter (öppnas i nytt fönster).