Raoul Wallenberg 1912–1947?

Raoul Wallenberg är affärsmannen och diplomaten som under andra världskrigets slutfas räddade tiotusentals ungerska judar undan de nazistiska förintelselägren. Men Raoul Wallenberg fick aldrig själv berätta sin historia. Det här är berättelsen om den unge svensken vars val gjorde honom till hjälte och odödlig symbol.

Raoul Wallenberg föds den 4 augusti 1912 i Kappsta på Lidingö. Bara några månader tidigare avlider hans far och i Raoul ser alla en ersättare för den bortgångne fadern. En man som bara hade en önskan för den son han aldrig fick träffa: att han ska växa upp till en enkel och god människa.

Raoul Wallenberg är omgärdad av starka personligheter under sin uppväxt och han utvecklas till en självständig och ansvarsfull individ. Från tidig ålder reser han ut i världen för att hälsa på sin farfar – diplomaten och affärsmannen Gustaf Wallenberg. Familjen Wallenberg präglas av en kosmopolitisk världssyn, Raoul uppmuntras att resa och lära sig språk. Familjen fäster tidigt stora förhoppningar på honom, vilka han ser som sin plikt att uppfylla.

 

Följande texter är hämtade från vandringsutställningen ”To me there´s no other choice – Raoul Wallenberg 1912–2012”.