Antiziganism

I detta avsnitt kommer vi huvudsakligen att använda begreppet romer som samlingsnamn för olika grupper med varierande språkvarianter, kulturer och traditioner.

Antiziganismen har funnits i Europa lika länge som romerna själva. Romer har levt i Sverige sedan början av 1500-talet. Få andra grupper har genom historien blivit så systematiskt förföljda, diskriminerade och trakasserade som romerna. De har de utsatts för tvångssteriliseringar, omhändertaganden av barn och påtvingad assimilation. 
Läs mer om antiziganism då och nu

Källa: Forum för levande historia

Länkar till material om Antiziganism


Se mer material i materialbanken

Utställningar om Antiziganism