Generella övningar


2. Vad är ett folkmord?

Begreppet folkmord etablerades av FN och var en konsekvens av nazister nas brott under det andra världskriget. Det hade dock skett folkmord innan detta och även efter 1945.

Undersök:

 • Hur lyder FN:s definition av folkmord? Finns det andra definitioner och hur lyder de?
 • Vad måste FN göra om ett pågående folkmord uppdagas?
 • Vilken kritik har FN fått genom åren när det gäller deras handlande vid folkmord eller folkmordsliknande situationer?

Här följer en uppräkning av de största folkmorden under 1900-talet. Undersök dessa utifrån FN:s definition? Några av dem sågs inte som folkmord när de skedde utan har definierats som detta i efterhand. Vad kan det bero på och vilka konsekvenser kan det ha fått?

 • Folkmordet på Armenier 1915
 • Förintelsen
 • Det sovjetiska folkmordet
 • Det kinesiska folkmordet
 • Kampuchea
 • Srebrenica
 • Rwanda

Diskutera:

 • Varför har världssamfundet med FN i spetsen svårt att agera snabbt och förhindra brott mot mänskligheten?
 • Vad skulle kunna göras för att förändra och förbättra detta?
   


3. Kan ett folkmord förhindras?

Om man kan identifiera tecknen på en annalkande katastrof så kan man också agera i ett tidigare skede. Barbara Harff är professor i statskunskap. Hon har tagit fram en riskmodell som ska kunna vara till hjälp för att analysera en kritisk situation och se om det finns risk för att ett folkmord kan ske. Modellen består av sex riskfaktorer:

 • tidigare erfarenhet av folkmord eller massmord
 • social oro i samhället
 • etniska minoriteter som utgör en elit i samhället
 • ideologier som utesluter folkgrupper
 • typ av regim, till exempel diktatur
 • handelsförbindelser med andra stater

Undersök:

Välj någon av folkmorden ovan och analysera upptakten till folkmordet med hjälp av Harffs modell? Hur många faktorer var uppfyllda? Vad hade krävts för att stoppa utvecklingen? Tänk på att FN inte fanns vid flera av dessa händelser.

Undersök vidare:

Vid en konferens i Stockholm 2004 listades fem länder som då uppfyllde fem av de sex riskfaktorerna. Länderna var Sudan, Burma, Burundi, Rwanda och Kongo-Kinshasa.

Undersök:

 • Vad har hänt i dessa länder sedan dess?
 • Finns det andra länder idag där risken för folkmord är stor?

Uppdrag:

Er uppgift är att förebygga och därigenom förhindra folkmord. Ni ska skapa regler, organisation med mera för detta. Ert förslag ska vara mer handlingskraftigt än dagens, men kom ihåg att ni måste utgå från verkligheten!! Redovisningen ska påbörjas på följande sätt: Om detta förslag skulle genomföras skulle folkmord kunna förhindras därför att…
 4. ”Svårast att glömma var ögonen på det första offret”

Detta citat kommer från en understreckare i Svenska dagbladet den 27/1 2004. Det är en av hutuerna som deltog i folkmordet i Rwanda som säger detta. Frågan man ofta ställer sig när man studerar händelser av detta slag är: Hur och varför blir man folkmördare? Kan vem som helst utföra denna typ av handlingar?

Undersök:

 • Hur och varför blir man folkmördare? Kan vem som helst utföra denna typ av handlingar?
 • Det finns mycket dokumentation kring nazistiska folkmördare. Till exempel kan du titta på vad Gitta Sereny och Hannah Arendt kommit fram till. Christoper R Brownings slutsatser i boken Helt vanliga män kan också vara till hjälp liksom Harald Welzers Gärningsmän.
 • Inom socialpsykologin har man forskat inom detta fält sedan 60-talet. Här kan framför allt Stanley Milgrams och Phillip Zimbardos forskning vara aktuell.

Diskutera:

 • Hur tror ni att ni själva hade handlat om ni hamnat i situationer liknande de ni undersökt ovan?