Värderingsövningar


Påståenden för värderingsövningar

 1. Folkmördare är något man är, alla kan inte bli det

 2. Folkmördare är något man lär sig bli, alla kan bli det

 3. Det är viktigt att lyda order

 4. Lyder man order har man inget eget ansvar

 5. Man ska vara lojal mot sina överordnade

 6. Ekonomiska intressen är det som i första hand styr om världssamfundet agerar mot brott mot mänskliga rättigheterna

 7. FN borde ha mer makt att agera på egen hand
   1. Hur viktig är ledaren?

De som leder ett land har ofta en viktig funktion när det gäller de skapandet av de normer som är centrala i samhället.

Undersök:

 • Vad är en norm?
 • Hur skapas normer?

Diskutera:

Mao Tse Tung sa en gång: Barmhärtighet mot fienden är grymhet mot folket!

 • Vad menar han?
 • Vilka konsekvenser kan det få om statsmakten i ett land öppet har denna hållning?
 • På vilket sätt påverkar våra politiska ledare i Sverige idag våra normer?
 • Vilken är den viktigaste källan när det gäller påverkan av normer i vårt samhälle idag?