Förbered dig

Här är några tips om hur du kan förbereda dig som lärare för att samtalen om normer, makt, rättigheter och olikheter ska bli så konstruktiva som möjligt.

Fundera över

Vilka frågor får dig att känna dig osäker eller obekväm?

Hur kan du göra för att behålla fokus på samtalet istället för att lämna det, eller byta ämne när du blir obekväm? Nedan finner du en checklista som kan användas till att kolla av sin egen normmedvetenhet. Observera att den ska ses som ett sätt att få upp ögonen för hur man kan tänka normmedvetet men inte gör anspråk på att vara det enda rätta sättet. 

Det gäller att vara förberedd på sina egna reaktioner och kunna bryta om någon elev glider över från fokus på rättigheter till att uttrycka åsikter om andra, som därmed kan göra samtalet kränkande. Ta rollen som ledare och styr gruppen efter syftet och de uppsatta ramarna; att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Om vi utgår ifrån de rättigheter som vunnits så behöver vi inte hamna i diskussioner åsikter om olika människors rättigheter att exempelvis få skaffa barn, gifta sig och så vidare. Nedan finner du en FAQ där vi har sammanställt lite tips och råd kring olika handlingsalternativ.

Förutsättningar för ett bra klimat i din klass

Alla klassrumssituationer kan ge upphov till känsliga lägen. Det är viktigt att tillsammans med eleverna skapa goda förutsättningar. Därför är det bra att tillsammans med dina elever ta fram samtalsregler. Här är några exempel på möjliga samtalsregler:

  • En elev pratar i taget.
  • Alla elever respekterar varandra.
  • Ingen får skratta åt någon annan elev.
  • Det ska vara okej att svara eller göra fel (det är oftast då en lär sig).
  • Inga gamla konflikter ska lyftas under övningarna.
  • Läraren är ytterst ansvarig för att reglerna följs.
  • Läraren är ytterst ansvarig för att alla ska få komma till tals.