Lärarhandledning till HBTQ, NORMER & MAKT

HBTQ, NORMER & MAKT är ett material som vill få elever och lärare att se hur normer och rättigheter formas, ifrågasätts och förändras. Utgångspunkten är historiska och nutida personberättelser och skeenden. I materialet finns en tidsaxel med tolv personberättelser från 1909-2013. Varje personberättelse är kopplad till ett historiskt sammanhang och en händelse då rättigheter och normer ifrågasattes och förändrades. Till varje avsnitt finns reflektionsfrågor och Quiz-frågor som hör till den specifika personberättelsen. Under rutan "För lärare" finns också också tips på några generella övningar som ger ytterligare möjlighet till reflektion och problematisering kring hur normer skapas, upprätthålls, ifrågasätts och förändras.

I denna lärarhandledning finns följande:

  • En kort presentation av materialet.
  • Kort om hur du kan förbereda dig.
  • En checklista för att tänka normmedvetet.
  • En FAQ med tips och råd om hur du kan förebygga och bemöta några olika kränkande attityder och situationer.
  • En begreppslista som beskriver, för materialet, relevanta ord.

Beskrivning av materialets olika delar

HBTQ - beskrivning av materialets upplagg.pdf