Press/Media

Pressansvarige Johan Perwe nås på telefon: 
+46(0)8 723 87 66 alt. +46(0)70 259 38 19.

Det går även bra att ta kontakt via e-post: 
press@levandehistoria.se

I pressrummet kan du ladda ner pressbilder och del av pressmeddelanden, debattinlägg och artiklar med anknytning till Forum för levande historia. Webbaserade pressklipp från svenska tidningar, tidskrifter och bloggar publiceras kontinuerligt.

Läs alla våra pressmeddelanden på Mynewsdesk

Pressmeddelanden

25 april 2017

Utbildningspaket om livet i kommunistiska DDR

Forum för levande historia släpper idag ett nytt utbildningspaket med kortdokumentär och webbmaterial om livet i diktaturen Östtyskland under kalla kriget. Utbildningspaketet är tänkt att komplettera myndighetens befintliga klassrumsmaterial om kommunistiska regimers brott mot mänskligheten.

Läs hela pressmeddelandet

31 mars 2017

Västeråslärare fortbildas i rättighetsfrågor

Tisdag den 4 april arrangerar myndigheten Forum för levande historia och Västmanlands läns museum en fortbildningsdag i Västerås om rättighetsfrågor för lärare på högstadiet och gymnasiet. Syftet är stärka lärarnas arbete för allas lika värde i skolan.

Läs hela pressmeddelandet

9 mars 2017

Toleransens mekanismer kartlagda

Forum för levande historia har tagit fram en ny tvärvetenskaplig antologi för att öka kunskapen och medvetenheten om tolerans. Fokus ligger på toleransens utveckling under ungdomsåren, vilken roll föräldrar, skola och civilsamhälle har för formandet av ungdomars toleranta attityder, och hur toleransen ser ut i ett internationellt perspektiv. Målgrupp är skola, myndigheter och civilsamhälle.

Läs hela pressmeddelandet

6 mars 2017

Forskarantologi ger ny kunskap om tolerans

​Hur kan vi motarbeta intolerans och främja ett tolerantare samhälle? För att skapa bättre förutsättningar för detta arbete har Forum för levande historia undersökt toleransens föränderlighet, utveckling och bakomliggande orsaker. En ny tvärvetenskaplig forskarantologi, ”Toleransens mekanismer”, offentliggörs senare i veckan.

Läs hela pressmeddelandet