Från dröm till terror – klassrumsövningar


Klassrumsövningarna är kopplade till avsnitten i filmen Från dröm till terror – en film om kommunistiska regimers brott mot mänskligheten. De är uppdelade i tre delar: Sovjetunionen, Kina och Kambodja

Övningarna lyfter sambanden mellan historien och dagens samhälle och tar upp historiebruk, källkritik och demokrati med direkt koppling till skolans styrdokument.
Lärarhandledning till film och övningar

Materialet är anpassat för undervisningen om kommunistiska regimers brott mot mänskligheten och mänskliga rättigheter i högstadiet och gymnasiet.

Du som är lärare kan se filmen i vårt filmrum. Avsnitten är lösenordsskyddade och får endast användas i utbildningssyfte. Lösenord: JAGJOBBARISKOLAN