Kommunistiska regimers brott mot mänskligheten

Forum för levande historias pedagogiska material om kommunistiska regimers brott mot mänskligheten finns för flera fördjupningsnivåer och är anpassat till olika lärstilar. Materialet fokuserar på händelserna i Sovjet, Kina och Kambodja.

Se film

Från dröm till terror är en film för klassrummet om kommunistiska regimers brott mot mänskligheten. Filmen består av 16 fristående avsnitt med tillhörande övningar.

Se film

Lektionsupplägg

Klassrumsövningar till de 16 fristående avsnitten i filmen Från dröm till terror.

Lektionsupplägg

Lärarhandledning

Materialet vänder sig till lärare som undervisar på högstadiet och gymnasiet om kommunistiska regimer och/eller mänskliga rättigheter.

Lärarhandledning

Fakta och fördjupning

Material för perspektiv och bakgrund till skeendena i Sovjet, Kina och Kambodja.

Fakta och fördjupning