Lyssna

För klassrummet

På de här sidorna hittar du material till undervisningen. Övningar, workshops, handledningar och mycket annat.

Hbtq, normer & makt

För årskurs 7-9 och gymnasiet

Om dina och mina rättigheter, och våra möjligheter att vara de vi vill vara. Historien är fylld av människor som stått upp mot normer och lagar som begränsat. Här möter du några av de personer som kämpat för respekt och alla människors lika värde och rättigheter.

HBTQ, NORMER & MAKT

Alla människor!

För åk 4-6

Klassrumsmaterial på temat mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. Materialet består av film, radioteater, diskussionsfrågor samt ett interaktivt verktyg där eleverna kan skapa kollage.

Alla människor!

Människorättskämpar

För årskurs 9 och gymnasiet

Låt dina elever lära känna människor runt om i världen som kämpar för demokrati och mänskliga rättigheter. Klassrumsövningarna tar upp frågor om civilkurage och mänskliga rättigheter och ger träning i källkritik.

Människorättskämpar

Seriealbumet: Sofia Z-4515

För årskurs 4-9

Värderingsövningar som skapar reflektion och diskussion kring normer, demokrati och de mänskliga rättigheterna. Seriealbumet: Sofia Z-4515, berättar om Sofia Taikons upplevelser från 2:a världskriget.

Seriealbumet: Sofia Z-4515

Vittnesmål med klassrumsövningar

För årskurs 9 och gymnasiet

Klassrumsövningar med korta klipp ur vittnesmål av överlevande från Förintelsen och de brott mot mänskligheten som begåtts av kommunistiska regimer.

Vittnesmål med klassrumsövningar

Romer under Förintelsen

För årskurs 9 och gymnasiet

Romernas öde under Förintelsen är till stora delar fortfarande okänt. Materialet består av lektionsupplägg med bildövningar, biografier och diskussionsfrågor.

Romer under Förintelsen

Kriget i forna Jugoslavien

För gymnasiet

Pedagogiskt material om historiebruk och nationalism. Utgångspunkt är konflikten i forna Jugoslavien på 1980 och 90-talet. I fokus står folkmordet i Srebrenica i juli 1995.

Den livsfarliga historien - nationalism och historiebruk i forna Jugoslavien

Kommunistiska regimers brott mot mänskligheten

För årskurs 9 och gymnasiet

En film och klassrumsövningar om brott mot mänskligheten som begåtts i kommunismens namn genom historien i tre länder: Sovjet, Kina och Kambodja.

Kommunistiska regimers brott mot mänskligheten

Spelar roll

För årskurs 7 - 9 och gymnasiet

Pedagogiskt material med elevaktiva övningar om åskådarens passivitet och ansvar. Eleverna får ta ställning till frågor i sin egen vardag och samtidigt dra lärdom från historien.

Spelar roll – om åskådarens passivitet och ansvar

På denna plats

För årskurs 9 och gymnasiet

Ett lokalhistoriskt projekt om Förintelsen. Lärare berättar om hur de har arbetat med sina klasser för att finna platser och berättelser på deras ort.

På denna plats- ett lokalhistoriskt projekt för skolan

(O)mänskligt

För årskurs 9 och gymnasiet

Lärarmaterial om rasbiologi, sortering, normer och makt. Materialet består av fördjupningstexter och lektionsförslag med övningar anpassade för klassrummet.

(O)mänskligt - lärarmaterial om rasbiologi

Uppdrag: Demokrati

För årskurs 9 och gymnasiet

22 workshopar för klassrummet med värderingsövningar, fakta, film, foto och ljudklipp. Alltid aktuella teman som demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter problematiseras.

Uppdrag: Demokrati