Nazityskland 1933-1939

1933–1939

Adolf Hitler kom till makten i Tyskland den 30 januari 1933. På kort tid omvandlades landet till en nazistisk diktatur. All politisk opposition förbjöds. Politiska motståndare och andra oliktänkande fängslades och internerades i koncentrationsläger. Inrikespolitiskt strävade Hitler efter att skapa en stark och homogen stat.

Det tyska folket överöstes av propaganda och judarna utmålades som den största fienden. Press, radio, litteratur, film och teater censurerades. Skolundervisningen präglades av den nazistiska ideologin, som betonade antisemitismen och framhöll den tyska ”ariska” rasens överlägsenhet. Tyska barn och ungdomar formades i den nazistiska andan i olika ungdomsorganisationer, som blev mer eller mindre obligatoriska.

Hitler propagerade för ett stortyskt rike där det tyska folket skulle få utökat livsrum (Lebensraum). Hitler ville också skapa ett ekonomiskt system där Tyskland utgjorde centrum och övriga länder skulle fungera som råvaru- och livsmedelsleverantörer. Han ogiltigförklarade Versaillesfreden, slutade att betala av på det stora krigsskadeståndet från första världskriget och påbörjade en gigantisk militär upprustning.

I och med nazisternas makttillträde började judar, romer, homosexuella och funktionsnedsatta i Tyskland att diskrimineras och utsättas för brutala förföljelser av regimen.


Texten är skriven av fil dr. Ingela Karlsson 2008-2009. Texten är senast uppdaterad/redigerad 2010-2011.