SD - Sicherheitsdienst des Reichsführer-SS

1931

SD är en förkortning av Sicherheitsdienst des Reichsführer-SS, som var SS-säkerhetstjänst.

SD bildades 1931 som en underorganisation till SS, med Reinhard Heydrich som chef. SD var en underrättelseorganisation, som till en början hade till uppgift att avslöja fiender inom det tyska nazistpartiet. När nazisterna kom till makten 1933, utökades organisationens verksamhet till att omfatta hela det tyska folket. SD stod nära Gestapo och gränserna mellan dem var ibland svåra att urskilja. Under kriget var SD också verksamt i alla de tyskockuperade länderna.


Texten är skriven av fil dr. Ingela Karlsson 2008-2009. Texten är senast uppdaterad/redigerad 2010-2011.