Andra världskriget

1939–1945

Andra världskriget bröt ut när Tyskland anföll Polen den 1 september 1939. Två dagar senare, den 3 september, förklarade Storbritannien och Frankrike krig mot Tyskland.

Under åren 1940-1941 utvidgades kriget till större delen av Europa. Många europeiska länder blev anfallna av tyska trupper, medan andra allierade sig med Tyskland. Endast ett fåtal stater i Europa var neutrala. Det var Sverige, Schweiz, Turkiet, Portugal, Spanien, Irland och Vatikanstaten. När Japan anföll USA den 7 december 1941 utvidgades kriget till Fjärran östern.

Kriget i Europa pågick i 5 år och åtta månader, fram till Tysklands kapitulation den 7–8 maj 1945. Kriget mellan USA och Japan fortsatte fram till Japans kapitulation den 2 september 1945.

Omkring 50 miljoner människor dog under andra världskriget. Under krigsåren mördade de tyska nazisterna omkring sex miljoner europeiska judar.


Texten är skriven av fil dr. Ingela Karlsson 2008-2009. Texten är senast uppdaterad/redigerad 2010-2011.