Definitioner av rasism

Rasism är ett begrepp som har haft olika betydelser i olika tider, och som även idag betyder olika saker för olika människor. Under 1900-talets början fanns en utbredd uppfattning om att människor kunde delas in i olika raser, och att vissa raser stod över andra. Idag är betydelsen av rasism allt mer komplex och betyder olika saker för olika människor.

Vanligt förekommande uppfattningar är att det handlar om intolerans mot olika grupper på grund av etnicitet, hudfärg, kultur eller religion. Inom forskningen finns många olika perspektiv på och definitioner av rasism.

Att det handlar om intolerans mot en grupp människor är dock gemensamt för de flesta vetenskapliga perspektiv och uppfattningar om rasism.

Fördjupad information om intolerans mot olika grupper

"Rasist - inte jag": En inventering av hur begreppet rasism definieras och används inom samhällsvetenskaplig forskning

Podcast: Prata rasism

Fem forskares perspektiv på rasism

Var kommer fördomen ifrån? Sitter rasism i en människas huvud eller i samhällets strukturer? I vår podcast Prata rasism hör du fem forskares olika och ibland motstridiga perspektiv. Lyssna för att bredda din kunskap och utmana dina egna ståndpunkter. För ju mer vi vet om rasism, desto bättre blir vi på att prata om den.

Lyssna på podcasten