Mänskliga rättigheter

FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är okränkbar och odelbar. Det är ännu långt kvar innan alla människors mänskliga rättigheter respekteras i världen.

Länkar till material om Mänskliga rättigheter


Se mer material i materialbanken

Utställningar om Mänskliga rättigheter

Filmer om Mänskliga rättigheter