Sovjet – ett samhälle byggt på terror och kategorisering

Terror inledde det kommunistiska styret i Sovjet och kom därefter att prägla styrelseskicket under mer än 70 år. Brotten mot mänskligheten begicks mot många olika grupper. Terrorn riktades både mot regimens politiska motståndare, mot socioekonomiska kategorier som ”kapitalister”, ”borgare” och ”kulaker” och mot etniska grupper. Den som en gång hade förklarats tillhöra en viss kategori stämplades för livet. Kategoritänkandet styrde behandlingen av människor: individerna dömdes efter vilken kategori de ansågs tillhöra, inte efter vilka handlingar de hade begått eller inte begått.

Text ur Faktaskriften: Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer

Läs också: