Kambodja – Fyra års terrorvälde med mord och svält

(Text ur Faktaskriften: Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer)

Bland kommunistiska regimers brott mot mänskligheten, står de röda khmerernas regim i Kambodja, åren 1975–1979, för de mest extrema. Enligt beräkningar dog mellan 1,5 och 1,7 miljoner människor, eller 20 procent av befolkningen, under de knappt fyra åren genom direkta avrättningar och svält orsakad av regimens politik. Handlingar som också förekom i Sovjetunionen och Kina drogs här till sin spets. Befolkningen delades in i ”goda” och ”onda” kategorier, där de senare saknade rättigheter i det nya samhället. Grupper som inte ansågs ha någon plats i idealstaten – intellektuella, borgare, vissa etniska och nationella minoriteter – utsattes för förföljelser.

Den kambodjanska regimen föredrog att mörda sina fiender snarare än att spärra in dem. Städerna tömdes på folk och regimen tvångsförflyttade miljoner människor dit den behagade. Utrensningarna inom partiet blev också mer omfattande än någon annanstans. När Vietnam invaderade Kambodja hade regimen redan till stor del förtärt sig själv.

Läs också: