1

Om Elise Ottesen-Jensen

Elise Ottesen-Jensen kämpade för upplysning kring sexualitet

2

Quiz

Testa om du minns vad du läste om personen och lär dig mer

3

Anonyma tankar

Skicka meddelande anonymt till din lärare

1944
4

Homosexualitet blir lagligt i Sverige

Om normer & makt 1944

5

För lärare

Övningar & praktisk info