Till innehåll

Workshop om demokratistärkande insatser

Anmälan till workshop via Zoom den 17 maj kl 15:30-17:00. Personal inom skolväsendet är välkomna att ge synpunkter på Demokratistegen; ett verktyg för demokratistärkande arbete som tas fram av Skolverket och Forum för levande historia.