Hot mot demokratin

Konspirationsteorier kan också passivisera medborgare. Den som regelbundet matas med budskap om att staten ljuger och att allt redan är bestämt och planerat av en dold makt riskerar att steg för steg checka ut från det demokratiska samhället.

Misstron kan göra människor mindre benägna att engagera sig, rösta i val och känna tilltro till demokratiska institutioner. Det stora utbudet av konspirationsteorier riskerar också att fungera som en inkörsport till rasism. Den som av ren nyfikenhet blir intresserad av en konspirationsteori och söker mer information kan komma att guidas vidare till angränsande myter. Eftersom antisemitismen och andra hatläror är så närvarande på konspirationistiska sajter, innebär redan själva informationssökandet alltså att du kommer att mötas av rasistiska förklaringar av både historien och aktuella ämnen.

Vissa konspirationsteorier kan dessutom hota folkhälsan. På många håll, också i Sverige, har ogrundade teorier om vaccination och fluorsköljning fått människor att avstå från behandling. Misstron eldas på av aktörer som menar att läkemedelsindustrin och myndigheter har dunkla avsikter. Om för många i befolkningen anammar de teorierna och låter bli att vaccinera sig försvinner det som kallas grupp- eller flockimmunitet, och onödiga sjukdomsutbrott blir vanligare.


Egen reflektion
 

Vilka konspirationsteorier har du hört på skolan där du är verksam?