Fortbildningar för dig som jobbar i offentlig sektor

Forum för levande historia erbjuder tre fortbildningar som ger kunskap om rasism, hbtqi och likvärdigt bemötande. Två av kurserna genomförs online och du bestämmer själv när du vill gå. De innehåller filmer, ljuddramer om bemötandesituationer och faktatexter. En fortbildning vänder sig till personalgrupper som vill öka sin kunskap om rasism tillsammans.

Fortbildningarna är kostnadsfria och utformade för dig som arbetar inom offentlig sektor, men kan självklart användas av vem som helst som vill bredda sitt perspektiv.  

Kunskap om hbtqi och likvärdigt bemötande

Webbfortbildning för offentligt anställda

Fortbildningen ger kunskap om hbtqi-personers levnadsvillkor historiskt och i dag och det offentligas uppdrag att främja hbtqi-personers rättigheter och möjligheter. Du får exempel på hur du kan bemöta invånare på ett likvärdigt sätt, oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.

Kunskap om rasism och likvärdigt bemötande

Webbfortbildning för offentligt anställda

Fortbildningen tar upp frågor som: Vad är rasism? Vad är ett likvärdigt bemötande? Vad kan du som jobbar i offentlig sektor tänka på före, under och efter mötet med en invånare för att säkerställa ett likvärdigt bemötande?

Kan vi prata om rasism?

Fortbildning för offentligt anställda

Fortbildningen ger olika perspektiv på rasism och intolerans genom att belysa rasismens historiska bakgrund, vilka konsekvenser den har fått och hur den påverkar samhället i dag.

Vi har fler fortbildningar som är utformade för lärare med fokus på ämnen som Förintelsen, historiebruk, mänskliga rättigheter, rasism, källkritik och mycket annat. Du hittar dem på vår fortbildningssida.