2. Det är en styrka att visa tolerans!


”Toleranz bedeutet Scwäche” (Tolerans innebär svaghet).
Det var ett slags motto som kommendanten Theodor Eicke hade när han lärde ut brutalitet till sina underlydande i koncentrationslägret Dachau från det att han tillträdde sin tjänst där 1933. 

Detta kan vara en intressant utgångspunkt för att istället visa på toleransens fördelar för människorna i ett samhälle.

Övningarna nedan går ut på att eleverna ska reflektera över vad tolerans och intolerans innebär och vad det kan leda till. Övning C ger även möjlighet att reflektera över vad skyltar och konstverk förmedlar för budskap genom att de finns i det offentliga rummet.

Syftet är att diskutera toleransens fördelar för ett samhälle.

Titta på vittnesmålen:


I klippet ovan berättar Erna om hur Gestapo fängslade hennes föräldrar på grund av att de var Jehovas vittnen.
Erna Gutman föddes 1933 i Tyskland. Familjen tillhörde Jehovas vittnen och båda föräldrarna satt, under Ernas uppväxt, i fängelse p.g.a. sin religiösa tillhörighet. Pappan dog i koncentrationsläger 1940. Erna kom till Sverige 1960. Läs mer om Erna här.


I klippet ovan berättar Ilona om sina första intryck av koncentrationslägret Auschwitz.
Ilona Goldberger föddes 1925 i en judisk familj i Ungern. Tillsammans med sin mamma hamnade hon i flera olika koncentrationsläger men hon lyckades överleva. Ilona kom till Sverige 1945. Läs mer om Ilona här.

Övning A

Intolerans i ett historiskt perspektiv. (Gruppdiskussion)

Dela in eleverna i mindre grupper. Be dem sedan diskutera följande frågor utifrån de olika vittnesmålen:

  • Vad var det som inte tolererades då?
  • Vad menades med att tolerans är ett tecken på svaghet?
  • Tycker du att intolerans är ett tecken på svaghet? Motivera.
  • Om inte, kan tolerans ses som ett tecken på styrka? Motivera.

Övning B 

Intolerans idag. (Gruppdiskussion)

I mindre grupper, be eleverna diskutera följande frågor:

  • Finns det något vi inte tolererar idag? Vad i så fall och varför tror ni vi är intoleranta mot det?
  • Finns det skillnader i vad vi tolererar i olika sammanhang. Till exempel i skolan, i samhället, i kompisgänget?
  • Vilka eventuella konsekvenser kan vår intolerans få?
  • Bör vi sträva efter att bli av med vår intolerans?
  • Finns det vissa saker som det är bra att vara intolerant mot och i så fall varför?

Avslutningsvis kan eleverna tillsammans i helklass göra två listor med rubrikerna ”Tolerera” och ”Tolerera inte”. Genom att alla är delaktiga och kommer överens om vad som är okej så är det ofta lättare för klassen att gemensamt jobba mot diskriminerande intolerans.


Övning C

Tolerans är viktigt. (Estetisk gestaltning)

Be eleverna skapa ett konstverk med titeln ”Tolerans är viktigt”. De kan antingen måla, rita, jobba i datorns bildprogram, göra en film, ett verk i valfritt material eller till och med göra en teaterpjäs.