2. Antisemitism och antiziganism


Dessa vittnesmål handlar om hur synen på vissa grupper förändrats eller förstärkts. Alltså den norm som funnits för hur samhället förhållit sig till olika grupper.

Antisemitism och antiziganism har funnits länge i Europa, men under en del tider och i vissa samhällen har det förstärkts.

Syftet med de fyra övningarna nedan är att få eleverna att se vad som kan ha orsakat den normförskjutning som skedde under det nazistiska styret och som möjliggjorde förföljelsen av judar och romer.

De fyra övningarna har ett gemensamt upplägg och kan göras för sig eller parallellt.

 

Titta på vittnesmålen:

I klippet ovan berättar Hans om hur han som barn upplevde kristallnatten tillsammans med sin mamma och sin bror.
Hans Posner föddes 1927 i en judisk familj i Tyskland. Efter kristallnatten valde hans mamma att skicka sina två söner till Sverige, inom den så kallade barnkvoten. Hans kom till Sverige 1939 och fick under en tid bo i ett judiskt fosterhem. Läs mer om Hans här.

I klippet ovan berättar Franciska om den främlingsfientlighet och antisemitism hon upplevde när hon kom till Sverige.
Franciska Levy (kallas Mimmi) föddes 1928 i en judisk familj i Tjeckien. Hon bodde i tjeckiskt ghetto och satt i flera koncentrationsläger bl. a. Bergen-Belsen och Auschwitz. Franciska kom till Sverige via Danmark 1945. Läs mer om Franciska här.

I klippet ovan berättar Herbert om hur han som ung upplevde kristallnatten.
Herbert Striem föddes 1923 i en judisk familj i Tyskland. Han växte upp i centrala Berlin. Efter Kristallnatten, då nära släktingar försvann, bestämde sig Herbert för att lämna Tyskland. Han kom till Sverige i mars 1939 med hjälp av Hugo Valentin. Läs mer om Herbert här.

I klippet ovan berättar Julia om när hon och hennes familj blir hämtade på grund av att de är romer för att sedan deporteras till Auschwitz.
Julia Lentini föddes 1926 i en romsk familj i Tyskland. Julia och hennes familj hamnade i koncentrationsläger, ett av dem var Auschwitz. Hon överlevde och gifte sig med en amerikansk soldat. Julia flyttade till USA 1946. Läs mer om Julia här.


Övning A 

Antisemitism i ett historiskt perspektiv. (Skrivövning)

Låt eleverna, med hjälp av olika typer av källor granska hur det tyska samhället såg ut ekonomiskt, politiskt och socialt innan Hitlers maktövertagande.

Uppgiften blir sedan att skriva ett avsnitt i en tänkt historiebok och där försöka att förklara hur den redan befintliga antisemitismen förstärktes under det nazistiska styret. Vad var det som möjliggjorde och drev på normförskjutningen rörande synen på judar?


Övning B 

Hur kan antisemitism motverkas? (Gruppdiskussion och skrivövning)

Eleverna kan i mindre grupper diskutera olika förslag på vad som skulle kunna hjälpa till att motverka antisemitism. Förslagen presenteras sedan i ett debatt- eller blogginlägg.


Övning C 

Antiziganism i ett historiskt perspektiv. (Skrivövning)

Liksom antisemitismen har antiziganism, det vill säga rasism riktad mot romer, funnits länge i Europa. Under vissa perioder i historien och i vissa samhällen har romer haft det ytterst svårt.

Låt eleverna, med hjälp av olika typer av källor granska hur det tyska samhället såg ut ekonomiskt, politiskt och socialt innan Hitler tog makten.

Uppgiften blir sedan att skriva ett avsnitt i en tänkt historiebok och där försöka att förklara hur den redan befintliga antiziganismen förstärktes under det nazistiska styret. Vad var det som möjliggjorde och drev på normförskjutningen rörande synen på romer?


Övning D 

Hur kan antiziganism motverkas? (Gruppdiskussion och skrivövning)

Dela in eleverna i mindre grupper. Be dem i grupperna diskutera olika förslag på vad som skulle kunna hjälpa till att motverka dagens antiziganism i Sverige. Förslagen presenteras sedan i ett debatt- eller blogginlägg.