1. Mänskliga rättigheter och lagar

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna fastställdes 1948. De brott som hade begåtts mot mänskligheten under andra världskriget var en avgörande orsak till att deklarationen fick en sådan genomslagskraft. Många länder har skrivit under FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och försökt få det egna landets lagar att överensstämma med den.

I klippen från de olika vittnesmålen beskrivs hur de mänskliga rättigheterna inskränkts genom olika lagar. Till exempel de antijudiska lagarna i Ungern eller Sovjetunionens lagar mot kontrarevolutionärer. Dessa lagar begränsade vissa människors liv och bidrog till att deras mänskliga rättigheter kränktes. Resultaten var bland annat att människor spärrades in i ghetton eller hamnade i läger. Syftet med övningarna nedan är att ge eleverna möjlighet att reflektera över vad brist på mänskliga rättigheter innebär i både ett historiskt och ett nutida perspektiv. Förhoppningsvis kan övningarna även leda till en ökad förståelse för utsatta människors livsvillkor.

Titta på vittnesmålen:

I klippet ovan berättar Bela om hur raslagarna i Ungern begränsade judarnas rättigheter i samhället.
Bela föddes 1925, i en judisk familj i en stad som fram till 1940 tillhörde Rumänien men då övertogs av Ungern. Han överlevde Auschwitz och Buchenwald. Efter kriget flyttade han och hans syster till Sverige. Läs mer om Bela här.

I klippet ovan berättar Ilona om livet i gettot och hur många vardagliga saker blev förbjudna för judar.
Ilona Goldberger föddes 1925 i en judisk familj i Ungern. Tillsammans med sin mamma hamnade hon i flera olika koncentrationsläger men hon lyckades överleva. Ilona kom till Sverige 1945. Läs mer om Ilona här.

I klippet ovan berättar Francesco om den fruktansvärda transporten till arbetslägret i Sibirien.
Francesco Kovacs föddes 1929 i Ungern. Han gick med i partisanrörelsen som 16-åring men blev tillfångatagen av den Sovjetiska armén och deporterades till koncentrationsläger i Gulag. Han satt 9 år i läger och frigavs först efter Stalins död, 1953. Francesco kom till Sverige 1954. Läs mer om Francesco här.

I klippet ovan berättar Julia om transporten till Auschwitz och hur de avhumaniserades när de kom fram.
Julia Lentini föddes 1926 i en romsk familj i Tyskland. Julia och hennes familj hamnade i koncentrationsläger, ett av dem var Auschwitz. Hon överlevde och gifte sig med en amerikansk soldat. Julia flyttade till USA 1946. Läs mer om Julia här.

I klippet ovan berättar Julian om när han kom till ett nytt barnhem i lägret i Gulag och blev så illa behandlad att han glömde bort att han hade en mamma.
Julian Better föddes 1937 i ett av Gulags koncentrationsläger, Ryssland. Föräldrarna var från Polen och satt i fångläger anklagade för att vara folkets fiender. Fyra dagar innan Julians födelse avrättas hans pappa. Julian kom till Sverige i slutet av 60-talet. Läs mer om Julian här.


Övning A

Vilka mänskliga rättigheter är de viktigaste för dig? (Diskussion i par)

Läs FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna (öppnas i ny flik). Dela sedan in eleverna i par och låt dem diskutera följande frågor:

 • Vilka mänskliga rättigheter kränktes i vittnesmålsberättelserna?
 • Vilka mänskliga rättigheter, tycker du, är de viktigaste? Rangordna och motivera.
 • Vad händer om någon av de mänskliga rättigheterna avskaffas? Använd gärna vittnesmålen som exempel på vad som händer om en rättighet försvinner.  
   

Övning B

Att fly från ett land om dina mänskliga rättigheter kränks. (Gruppdiskussion)

Dela in eleverna i mindre grupper. Be dem diskutera rätten till frihet och vem som har ansvar för att hjälpa människor i behov av skydd utifrån följande frågor:

 • Om du var tvungen att fly från Sverige idag, vart skulle du fly?
 • Anser du att det landet har någon skyldighet att ta emot dig? Är det skillnad på moralisk eller laglig skyldighet i detta fall? Motivera din ståndpunkt.
 • Spelar orsaken till varför du flyr någon roll? 
 • Vem tycker du har ansvaret för att din rätt till de mänskliga rättigheterna upprätthålls om du är på flykt?
 • Har Sverige någon skyldighet att försöka ingripa om vi vet hur människor har det i flyktinglägren? Motivera din åsikt.
 • Om du svarar ja på ovanstående fråga, hur tycker du att detta kan göras?

Redovisa antingen genom en diskussion grupperna emellan eller som en individuell skriftlig uppgift om ämnet uppfattas som känsligt.