Yttrandefrihetens gränser


Om utställningen

Det kallas för yttrandefrihet. Du tar den för given.

Demokrati bygger på fria röster, samtal och förmågan att lyssna även till det du inte gillar. När vi är fria att säga vad vi vill är det lätt att ta det för givet. Men yttrandefriheten är inte skriven i sten. Vad händer om samtalen tystnar?

Yttrandefrihetens gränser handlar om vikten av att olika röster kommer till tals, men också om svårigheter som kan uppstå. Med historiska exempel, dilemmafrågor och VR-upplevelse vill vi utmana besökare att reflektera och samtala med varandra.

Utställningen visas på Regionmuseet Skåne, Kristianstad, 8 oktober 2022 - 12 mars 2023. 


Följ med på en digital visning

I visningen nämns att du kan fördjupa dig genom att se en VR-film. Den filmen hittar du här (öppnas i nytt fönster).


Workshop för skolklasser

Här finns material som du kan arbeta vidare med i klassrummet efter workshopen.

Efterarbetsmaterial Yttrandefrihetens Granser.pdf

Tid och plats

När: söndag 23 oktober 2022 till söndag 12 mars 2023
Var: Regionmuseet i Skåne, Krsitianstad
För vem: alla