Spelar roll - en utställning om de som ser på och de som griper in

Den som går därifrån. Den som inte säger ifrån. Den som genom att inte agera ger legitimitet åt övergrepp. Åskådare har haft en stor betydelse i många historiska händelser, men hade de möjlighet att agera? Hur hade historien då sett ut?

Trots sin betydelse har åskådaren en undanskymd roll i historieböckerna. Både i historien och idag ställs människor inför val som avgör om man blir en åskådare. Flera faktorer påverkar de val vi gör. Även om de flesta av oss skulle vilja agera är det få som väljer att gripa in. Vad beror det på? Vilka psykologiska faktorer ligger till grund för vårt agerande?

Utställningen berättade också en annan historia. Historien om de som vägrar vara åskådare och visar att det går att göra ett annat val. Ett val för medmänsklighet och civilkurage. Vad du väljer spelar roll.

Spelar roll har visades 2008-2021 och har varit uppskattad främst av lärare och elever men även av övriga besökare. Den samt en uppdaterad version av utställningen turnerade på en mängd platser runt om i Sverige. Tusentals elever har tagit del av den workshop som är kopplad till utställningen under årens lopp. 

Målgrupper 

Utställningen vände sig till kultur- och samhällsintresserad allmänhet samt skolan.

Produktion

Utställning samt workshop: Forum för levande historia.
Form: Urban Design
Grafisk design: Ateljé Altmann