P.K. - en utställning om intolerans

Utställningen visades på en rad turnéorter 2011-2016 och riktade sig till elever i högstadiet och gymnasiet.

Under 2010 genomförde Forum för levande historia en undersökning av ungdomars attityder till utstatta grupper i Sverige. Hösten 2010 sammanställdes undersökningen i studien Den mångtydiga intoleransen.

Konstnärerna Andrea Hvistendahl, Jon Brunberg och Elisabeth Ohlson Wallin använde studien som inspiration och utgångspunkt för utställningens konstverk och installationer. Resultatet ställde frågor om intolerans i historien, samtiden och ur ett psykosocialt perspektiv.

I utställningen gavs ungdomar möjlighet att lämna sina egna avtryck genom diskussion och reflektion om frågor som rör intolerans och tolerans.

Tid och plats

När: torsdag 15 september 2011
Var: Utställningen visades mellan 2011-2016 på flera orter runt om i landet.