Not the End - konstnärer tolkar Förintelsen

Foto, måleri, skumplast och virkat. Romskt, samiskt och judiskt från olika länder och olika generationer.

Förintelsen har gestaltats i konsten ända sedan den ägde rum och är fortfarande något konstnärer återkommer till. Men hur påverkar arvet efter Förintelsen konsten och hur påverkas vi av konst om Förintelsen?

Utställningen ”Not the End” visades på Forum för levande historia sommaren 2019. I den förenas 16 konstnärer, från vitt skilda bakgrunder, i konstnärliga gestaltningar av Förintelsen, ett brott mot mänskligheten som sagts vara så stort att det inte går eller borde gå att gestalta.

Flera av konstnärerna har personliga erfarenheter av att leva i närheten eller i skuggan av Förintelsen. Hur har deras konstnärskap präglats av denna erfarenhet? Utställningen visar på komplexiteten och mångfalden i det konstnärliga uttrycket och erfarenheten av att bära en historia, som kan vara både ens egen och hela världens.

Konstnärer:

Konstnärerna kommer från Sverige, Polen, Österrike och Israel men har varit verksamma över hela världen.
Från Sverige: Dick Bengtsson, Willy Gordon, Britta Marakatt-Labba och Maria Sundström.
Från Polen: Miroslaw Balka och Jadwiga Simon-Pietkiewicz.
Från Österrike: Ceija Stojka och Eduard Freudmann.
Från Israel: Oded Balilty , Erez Israeli, Vardi Kahana, Naomi Tereza Salmon, Dina Shenhav, Hadas Tapouchi, Gil Yefman och Dana Yoeli.

Mer information om konstnärerna och verken som ingår i utställningen.
Utställningen cureras av Sandra Weil och Bertil Bäckström.

Tid och plats

När: torsdag 13 juni 2019 till lördag 24 augusti 2019
Var: Forum för levande historia, Stora Nygatan 10-12, Stockholm
För vem: Alla