Alla människor! - om rättigheter och allas lika värde

Utställningen Alla människor! – Om rättigheter och lika värde visades i Forum för levande historias lokaler 2015 - 2020 och under samma period turnerade ytterligare ett exemplar runtom i landet. 

Målgrupp var elever i årskurs 4-6 som erbjöds en pedagogledd workshop i utställningen. Den gick ut på att arbeta med de mänskliga rättigheterna och framför allt undersöka vad alla människors lika värde innebär. 

Under besöket fick eleverna skapa egna utställningar och diskutera vad de själva kan göra för att verka för allas lika värde. En dramatiserad berättelse av författaren Annika Thor gav ett historiskt perspektiv på mänskliga rättigheter och fungerade som utgångspunkt för samtal.

Innehållet i Alla människor! – Om rättigheter och lika värde finns även som digitalt klassrumsmaterial!

Läs här om kopplingar till skolans styrdokument.