För- och efterarbetsmaterial för workshop Propaganda

Inför er workshop

Om dina elever inte är bekanta med ordet ”Propaganda”  är det bra om du tar upp begreppet med dem innan ert besök på Forum för levande historia. Om dina elever har en förförståelse föreslår vi en övning som kan ge fördjupad förståelse för begreppet.

Ladda ner förarbetsmaterial inför workshop

Bilaga att skriva ut till förarbetsmaterialet

Här kan ni lyssna på fyra forskare som resonerar om begreppet propaganda. Om ni använder er av förarbetsmaterialet ovan så rekommenderar vi att ni ser filmen efter att ni har gjort övningen.


Efter er workshop

Du som har varit på workshop med elever kan välja att arbeta vidare med arbetsbladet ni fick med er från wokshoppen. Här finns också ett efterarbetsmaterial som ni kan arbeta med i klassrummet. 

Efterarbetsmaterial

Bilaga Filterbubblor

Bilaga 12 knep för påverkan

Här kan ni lyssna på fyra forskare som ger tips på hur vi kan hantera informationsflödet och påverkan.