(O)mänskligt

(O)mänskligt var en utställning om skelettsamlare, rasbiologi och normer i en tid då rasbiologiska idéer var allmänt accepterade och människor kategoriserades i vetenskapens namn.

Människor har i alla tider haft behov av att sortera in varandra i olika grupper, både medvetet och omedvetet. Rasbiologins skallmätningar, tvångssteriliseringar och gravplundringar är historiska bevis på kategoriseringar. Vad var det för samhälle, vetenskap och politik som gjorde detta möjligt? Vad kan vi lära av historien? Och hur sorterar vi varandra idag? Med (O)mänskligt ville vi visa vikten av att respektera människors lika värde och rättigheter.

(O)mänskligt producerades i samarbete med Etnografiska museet och Riksutställningar.

Tid och plats

När: söndag 11 september 2016
Var: Utställningen visades mellan 2010-2016 på flera orter runt om i landet.

Relaterat material