Sverige och Förintelsen

Minnet och förståelsen av Sveriges agerande i samband med Förintelsen förändras över tid och präglar vår svenska självbild på olika sätt. De många berättelserna ger en komplex och ofta motsägelsefull bild av Sverige. Vad visste vi egentligen?

Sverige och Förintelsen handlar om Sveriges relation och hållning till Förintelsen och lyfter fram enskilda individers mod, men också dåtidens rädsla och passivitet. Utställningen fokuserar på bland annat neutralitets- och handelspolitik, antisemitism och flyktingmottagande under åren 1933-1946.

Utställningen rymmer vittnesmål, föremål och konstverk.OBS! Alla föremål kommer inte att turneras. Kontakta oss för mer information.

Den visas just nu i Stockholm och är bokningsbar från och med 2023.

Här kan du ta del av utställningen Sverige och Förintelsen i digital form. Du kan vandra runt i utställningen och få en guidad visning av utställningens olika delar. 

Målgrupper

Utställningen vänder sig främst till elever inom årskurs 7–9 och gymnasiet. För dem har vi utvecklat en pedagogledd workshop. 

Utställningen är också anpassad för en kultur- och samhällsintresserad allmänhet.

Fakta om utställningen

Utställningen består av: Fristående stationer med texter, bilder, filmer, ljud, rekvisita samt föremål.  I avgränsade tidsperioder mellan 1933–1946 gestaltas olika skeenden för att ge besökarna en bättre förståelse för hur Sveriges förhållande till Förintelsen förändrades över tid. I utställningen finns även en del som lyfter exempel på hur Sveriges förhållande till Förintelsen använts i nutid.

Utställningsyta: Minimum 100 kvm. Utställningen kan delas upp i flera närliggande lokaler.

En mötesplats för ca 30 elever måste finnas i nära anslutning till utställningslokalen.

Takhöjd: 2,7 m

Hyreskostnad: 60 000 kr exklusive moms.

Mottagaren ansvarar för och bekostar:

Transport av utställningen till och från sitt museum/institution.
Installation och demontering av utställningen samt upp- och nedpackning.
Förvaring av packmaterial och transportlådor under utställningsperioden.
Utställningsperiod: Efter överenskommelse men vi rekommenderar att utställningen visas i minst 6 månader.

Detta ingår:

En komplett utställningsmiljö.
Rekommendation om placering av utställningens alla ingående delar.
Manual för installation och demontering av utställningen samt för upp- och nedpackning.
Introduktion till utställningen och det pedagogiska upplägget ges av personal från Forum för levande historia.
Underlag för kommunikation, till exempel bild, text och pressmaterial.

 

För frågor, intresseanmälan och bokning kontakta info@levandehistoria.se

 

Produktion

Utställning samt pedagogik: Forum för levande historia

Producent: Forum för levande historia

Form: I.DE.I Concepts AB

Grafisk design: Trolle Lindros AB