Familjen som försvann

En utställning av Joanna Rubin Dranger, som berättar om sin judiska familjs gömda historia. I utställningen vävs internationella och lokala skeenden samman med de personliga, före, under och efter andra världskriget - och sedan av Joanna (barnbarnet) i nuet, när hon får reda på allt hon inte vetat.

Utställningen bygger på ett avsnitt ur den tecknade dokumentärromanen ”Ihågkom oss till Liv” och innehåller rikligt med teckningar och texter i en serieboksliknande form. Till utställningen hör även fysiska objekt, till exempel fotoalbum. 

Målgrupp

Utställningen vänder sig till kultur-och samhällsintresserad allmänhet.

Fakta om utställningen

Utställningsyta: 35–45 löpmeter

Takhöjd: 2,7 m

Hyreskostnad: 5 000 kr exklusive moms + utställningsersättning till Joanna Rubin Dranger enligt MU-avtal, beräknat på utställarens redovisade besöksantal.

Läs mer här!

Mottagaren ansvarar för och bekostar:

Transport av utställningen till och från sitt museum/institution.
Installation och demontering av utställningen samt upp- och nedpackning.
Förvaring av packmaterial och transportlådor under utställningsperioden.
Utställningsperiod: Efter överenskommelse, men vi rekommenderar att utställningen visas i minst 6 månader.

Detta ingår:

En komplett utställningsmiljö.
Rekommendation om placering av utställningens alla ingående delar.
Manual för installation och demontering av utställningen samt för upp- och nedpackning.
Underlag för kommunikation, till exempel bild, text och pressmaterial.

 

För frågor, intresseanmälan och bokning kontakta info@levandehistoria.se