Alla människor! – Om rättigheter och lika värde, Jönköping

Alla människor! – Om rättigheter och lika värde är en utställning för elever i årskurs 4-6. Till utställningen erbjuds en workshop där vi arbetar med de mänskliga rättigheterna och framför allt undersöker vi vad alla människors lika värde innebär.

Under besöket får eleverna skapa egna utställningar och diskutera vad de själva kan göra för att verka för allas lika värde. En dramatiserad berättelse ger ett historiskt perspektiv på mänskliga rättigheter och fungerar som utgångspunkt för samtal.

Läs mer på Jönköpings läns museums webbplats!

Om du inte har möjlighet att besöka en workshop finns Alla människor! – Om rättigheter och lika värde även som klassrumsmaterial med samma innehåll.

Kopplingar till skolans styrdokument

Tid och plats

När:
fredag 25 januari 2019 till fredag 31 maj 2019
Var: Jönköpings läns museum
För vem: elever i åk 4-6