Workshop 3: Bilden av den andre

Workshoppen består av fyra övningar som handlar om de förutfattade meningar vi alla bär på, medvetet eller omedvetet. Syftet är att undersöka hur vi kan möta våra egna värderingar och uppfattningar samt reflektera kring frågor som rör alla människors lika värde. Övningarna innehåller värderingsövningar och bildanalys.

Workshoppen är fristående men går att kombinera med andra i Uppdrag: Demokrati.

Workshoppen innehåller: 

Symbol lärarmanual

Lärarmanual.pdf

Arbetsmaterial.pdf

Symbol visningsmaterialVisningsmaterial