Workshop 2: Åskådaren spelar roll

Workshoppen består av fem övningar som utmanar eleverna att reflektera kring världens vanligaste roll – åskådarrollen. Övningarna innehåller värderingsövningar, bildanalys, film- och ljudklipp.

Workshoppen är fristående men går att kombinera med andra i Uppdrag: Demokrati.

Workshoppen innehåller:

Symbol lärarmanual

Lärarmanual.pdf

Arbetsmaterial.pdf

Symbol visningsmaterialVisningsmaterial